Breaking News
Home / روانشناسي و علوم تربيتي

روانشناسي و علوم تربيتي

دانلود چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق حضور ذهن فایل ورد (word)

 دانلود چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق حضور ذهن فایل ورد (word) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق حضور ذهن فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی …

Read More »

دانلود مقاله در مورد آسیب شناسی فایل ورد (word)

 دانلود مقاله در مورد آسیب شناسی فایل ورد (word) دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود مقاله در مورد آسیب شناسی فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکلات رفتاری در سرویس مدارس را بهبود بخشم فایل ورد (word)

 دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکلات رفتاری در سرویس مدارس را بهبود بخشم فایل ورد (word) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکلات رفتاری در سرویس مدارس را بهبود بخشم …

Read More »

دانلود چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق حمایت اجتماعی فایل ورد (word)

 دانلود چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق حمایت اجتماعی فایل ورد (word) دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق حمایت اجتماعی فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی …

Read More »

دانلود مقاله بررسی اثربخشی داستان گویی در فرآیند یادگیری فایل ورد (word)

 دانلود مقاله بررسی اثربخشی داستان گویی در فرآیند یادگیری فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود مقاله بررسی اثربخشی داستان گویی در فرآیند یادگیری فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

دانلود پرسشنامه صمیمیت زوجین(Marital Intimacy Questioner) فایل ورد (word)

 دانلود پرسشنامه صمیمیت زوجین(Marital Intimacy Questioner) فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود پرسشنامه صمیمیت زوجین(Marital Intimacy Questioner) فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

دانلود چگونه میتوان با بازیهای کامپیوتری ومدیریت وکنترل برآن موجب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شد فایل ورد (word)

 دانلود چگونه میتوان با بازیهای کامپیوتری ومدیریت وکنترل برآن موجب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شد فایل ورد (word) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود چگونه میتوان با بازیهای کامپیوتری ومدیریت وکنترل برآن موجب پیشرفت …

Read More »

دانلود چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR) فایل ورد (word)

 دانلود چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR) فایل ورد (word) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود چارچوب مبانی نظری و …

Read More »

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم به شادابی حیاط و محوطه بازی ‏و مطالعه بچه ها کمک کنم فایل ورد (word)

 دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم به شادابی حیاط و محوطه بازی ‏و مطالعه بچه ها کمک کنم فایل ورد (word) دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم به شادابی حیاط و …

Read More »

دانلود علاقه مندی به شرکت در نماز جماعت را در دانش آموزانم نهادینه سازم فایل ورد (word)

 دانلود علاقه مندی به شرکت در نماز جماعت را در دانش آموزانم نهادینه سازم فایل ورد (word) دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود علاقه مندی به شرکت در نماز جماعت را در دانش آموزانم …

Read More »