Breaking News
Home / روانشناسي و علوم تربيتي

روانشناسي و علوم تربيتي

دانلود شناسایی ویژگیهای سازگاری، انگیزش وخودادراكی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی و مشخص كردن تفاوت آنها با یكدیگر فایل ورد (word)

 دانلود شناسایی ویژگیهای سازگاری، انگیزش وخودادراكی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی و مشخص كردن تفاوت آنها با یكدیگر فایل ورد (word) دارای 176 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود شناسایی ویژگیهای سازگاری، …

Read More »

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان مادران و نشانگان اختلال نارسایی توجه – بیش‌فعالی در کودکان فایل ورد (word)

 دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان مادران و نشانگان اختلال نارسایی توجه – بیش‌فعالی در کودکان فایل ورد (word) دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان …

Read More »

دانلود پروپوزال ارشد رشته روانشناسی بررسی مسایل و مشکلات روانیدراجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده فایل ورد (word)

 دانلود پروپوزال ارشد رشته روانشناسی بررسی مسایل و مشکلات روانیدراجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده فایل ورد (word) دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود پروپوزال ارشد رشته روانشناسی …

Read More »

دانلود روش تحقیق افسردگی در بیماران مبتلا به دیس پپسی فایل ورد (word)

 دانلود روش تحقیق افسردگی در بیماران مبتلا به دیس پپسی فایل ورد (word) دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود روش تحقیق افسردگی در بیماران مبتلا به دیس پپسی فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی …

Read More »

دانلود چگونه میزان یادگیری درس زبان فارسی را در دانش آموزان افزایش دهم فایل ورد (word)

 دانلود چگونه میزان یادگیری درس زبان فارسی را در دانش آموزان افزایش دهم فایل ورد (word) دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود چگونه میزان یادگیری درس زبان فارسی را در دانش آموزان افزایش دهم …

Read More »

دانلود پرسشنامه (شاخص) رضایت زناشویی هودسن فایل ورد (word)

 دانلود پرسشنامه (شاخص) رضایت زناشویی هودسن فایل ورد (word) دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود پرسشنامه (شاخص) رضایت زناشویی هودسن فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

دانلود چگونه نقش مدرسه را در بالا بردن سطح سلامت روان در دانش آموزان پر رنگ تر و پر بار تر نمایم فایل ورد (word)

 دانلود چگونه نقش مدرسه را در بالا بردن سطح سلامت روان در دانش آموزان پر رنگ تر و پر بار تر نمایم فایل ورد (word) دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود چگونه نقش مدرسه …

Read More »

دانلود چگونه توانستم استرس دانش آموزم هانیه را کاهش دهم و رضایت دانش آموزان ، اولیا و سایر همکاران را در این زمینه جلب نمایم فایل ورد (word)

 دانلود چگونه توانستم استرس دانش آموزم هانیه را کاهش دهم و رضایت دانش آموزان ، اولیا و سایر همکاران را در این زمینه جلب نمایم فایل ورد (word) دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود …

Read More »

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درباره شخصیت فایل ورد (word)

 دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درباره شخصیت فایل ورد (word) دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درباره شخصیت فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »