Breaking News
Home / روانشناسي و علوم تربيتي

روانشناسي و علوم تربيتي

دانلود مقایسه نظریه ذهن و کارکردهای اجرایی در دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری و عادی فایل ورد (word)

 دانلود مقایسه نظریه ذهن و کارکردهای اجرایی در دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری و عادی فایل ورد (word) دارای 74 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود مقایسه نظریه ذهن و کارکردهای اجرایی در دانش آموزان دارای …

Read More »

دانلود فایل تأثیر كوشش و خطا بر یادگیری فرد (آزمایش ماز ذهنی پیترسن و ماز U شكل) فایل ورد (word)

 دانلود فایل تأثیر كوشش و خطا بر یادگیری فرد (آزمایش ماز ذهنی پیترسن و ماز U شكل) فایل ورد (word) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود فایل تأثیر كوشش و خطا بر یادگیری فرد …

Read More »

دانلود بررسی رابطه میزان خرافه گرایی در بین نسل قدیم و نسل جدید فایل ورد (word)

 دانلود بررسی رابطه میزان خرافه گرایی در بین نسل قدیم و نسل جدید فایل ورد (word) دارای 66 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود بررسی رابطه میزان خرافه گرایی در بین نسل قدیم و نسل جدید …

Read More »

دانلود بررسی اثر بخشی درمان فراشناختی در کاهش افسردگی و اضطراب بیماران دیابتی فایل ورد (word)

 دانلود بررسی اثر بخشی درمان فراشناختی در کاهش افسردگی و اضطراب بیماران دیابتی فایل ورد (word) دارای 98 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود بررسی اثر بخشی درمان فراشناختی در کاهش افسردگی و اضطراب بیماران دیابتی …

Read More »

دانلود خلاقیت در كودكان بررسی نیازها و خصوصیات كودكان 4 تا 6 ساله و طراحی مبلمان كار هنری برای آنان فایل ورد (word)

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  دانلود خلاقیت در كودكان بررسی نیازها و خصوصیات كودكان 4 تا 6 ساله و طراحی مبلمان كار هنری برای آنان فایل ورد (word) دارای 71 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می …

Read More »

دانلود بررسی سلامت عمومی و خودکارآمدی در بین دانشجویان با عقاید مذهبی فایل ورد (word)

 دانلود بررسی سلامت عمومی و خودکارآمدی در بین دانشجویان با عقاید مذهبی فایل ورد (word) دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود بررسی سلامت عمومی و خودکارآمدی در بین دانشجویان با عقاید مذهبی فایل ورد …

Read More »

دانلود بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان فایل ورد (word)

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  دانلود بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان فایل ورد (word) دارای 96 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پی دی …

Read More »

دانلود بررسی عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان دختر و پسر فایل ورد (word)

 دانلود بررسی عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان دختر و پسر فایل ورد (word) دارای 135 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود بررسی عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان دختر و پسر فایل ورد (word)  کاملا …

Read More »

دانلود بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) در فرآیند یاد دهی یادگیری بین اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور اندیمشك فایل ورد (word)

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  دانلود بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) در فرآیند یاد دهی یادگیری بین اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور اندیمشك فایل ورد (word) دارای 272 صفحه می باشد و دارای …

Read More »

دانلود بررسی رابطه اختلالهای رفتاری، سبكهای دلبستگی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان غیرخوابگاهی ( عادی ) و دانش آموزان خوابگاهی فایل ورد (word)

 دانلود بررسی رابطه اختلالهای رفتاری، سبكهای دلبستگی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان غیرخوابگاهی ( عادی ) و دانش آموزان خوابگاهی فایل ورد (word) دارای 188 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود بررسی رابطه اختلالهای رفتاری، …

Read More »