Breaking News
Home / کامپیوتر

کامپیوتر

دانلود بانکداری و امنیت آنها فایل ورد (word)

 دانلود بانکداری و امنیت آنها فایل ورد (word) دارای 122 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود بانکداری و امنیت آنها فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و …

Read More »

دانلود بررسی داده کاوی و داده کاوی با SQL SERVER پیاده سازی آن روی بانک اطلاعاتی فایل ورد (word)

 دانلود بررسی داده کاوی و داده کاوی با SQL SERVER پیاده سازی آن روی بانک اطلاعاتی فایل ورد (word) دارای 238 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود بررسی داده کاوی و داده کاوی …

Read More »

دانلود ارائه الگویی جهت ارزیابی متریک های سند تشریح الزامات نرم افزار SRS فایل ورد (word)

 دانلود ارائه الگویی جهت ارزیابی متریک های سند تشریح الزامات نرم افزار SRS فایل ورد (word) دارای 125 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود ارائه الگویی جهت ارزیابی متریک های سند تشریح الزامات …

Read More »

دانلود بررسی پایگاه داده اطلاعات فایل ورد (word)

 دانلود بررسی پایگاه داده اطلاعات فایل ورد (word) دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود بررسی پایگاه داده اطلاعات فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و …

Read More »

دانلود بررسی برنامه Java CGI فایل ورد (word)

 دانلود بررسی برنامه Java CGI فایل ورد (word) دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود بررسی برنامه Java CGI فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و …

Read More »

دانلود بررسی اصول طراحی یک وب سایت فایل ورد (word)

 دانلود بررسی اصول طراحی یک وب سایت فایل ورد (word) دارای 184 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود بررسی اصول طراحی یک وب سایت فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده …

Read More »

دانلود بررسی مبحث مهندسی نرم افزار و روش های آن فایل ورد (word)

 دانلود بررسی مبحث مهندسی نرم افزار و روش های آن فایل ورد (word) دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود بررسی مبحث مهندسی نرم افزار و روش های آن فایل ورد (word)  …

Read More »

دانلود بررسی هوش مصنوعی فایل ورد (word)

 دانلود بررسی هوش مصنوعی فایل ورد (word) دارای 180 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود بررسی هوش مصنوعی فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی …

Read More »

دانلود بهینه‌ سازی و پردازش پرس و جو فایل ورد (word)

 دانلود بهینه‌ سازی و پردازش پرس و جو فایل ورد (word) دارای 105 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود بهینه‌ سازی و پردازش پرس و جو فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و …

Read More »

دانلود آشنایی با تکنیک های تحلیلی فایل ورد (word)

 دانلود آشنایی با تکنیک های تحلیلی فایل ورد (word) دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دانلود آشنایی با تکنیک های تحلیلی فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد …

Read More »