Breaking News
Home / متفرقه / دانلود مقاله شناسایی اهداف دارویی احتمالی برای چرخه های متابولیکی مختلف Brucella melitensis با فایل ورد (word)

دانلود مقاله شناسایی اهداف دارویی احتمالی برای چرخه های متابولیکی مختلف Brucella melitensis با فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله شناسایی اهداف دارویی احتمالی برای چرخه های متابولیکی مختلف Brucella melitensis با فایل ورد (word) دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شناسایی اهداف دارویی احتمالی برای چرخه های متابولیکی مختلف Brucella melitensis با فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله شناسایی اهداف دارویی احتمالی برای چرخه های متابولیکی مختلف Brucella melitensis با فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله شناسایی اهداف دارویی احتمالی برای چرخه های متابولیکی مختلف Brucella melitensis با فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

مطهره محسنپور – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (ABRII)
مسعود توحیدفر – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

چکیده:

بروسلوز از بیماری های عفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام ،جایگاه ویژه ای دارد. این بیمار ی ضررها ی اقتصاد ی زیاد ی ب ه صنعت دامپروری کشور وارد می کند و بنابراین مطالعه برای توسعه واکسن های مناسب برای کنترل این بیماری ضروری است. در دسترس بودن اطلاعاتکامل توالی ژنومی Brucella melitensis استرین ATCC23457 انجام آنالیزهایIn Silico را برای ژنوم این باکتری از جنب ههای مختلف بیولوژیامکان پذیر ساخته است. به خاطر خطرات احتمالی باکتری بروسلا برای انسان، آنالیز In Silicoی ژنوم این باکتری به منظور تشخیص واکس نها و اهدافدارویی بالقوه انجام شد. نتایج نشان داد که 3112 ژن بروسلا فاقد همولوژی با ژن های انسان است. غربالگری این ژنها با استفاده از بانک اطلاعاتی ژ نهایضروری (DEG)، نشان داد که از بین آنها 82 ژن جزء ژن های ضروری باکتری محسوب می شون د. با استفاده از پایگاهKEGG مشخص شد31 آنزیم ازباکتری بروسلا در انسان وجود ندارند که از آنها میتوان به عنوان اهداف دارویی استفاده نمود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

دانلود مقاله کاربرد تحلیل مولفههای اصلی در شناسایی آنومالیهای ژئوشیمیایی در ناحیه فیض آباد، شمال شرق ایران فایل ورد (word)

 دانلود مقاله کاربرد تحلیل مولفههای اصلی در شناسایی آنومالیهای ژئوشیمیایی در ناحیه فیض آباد، شمال …

Home / متفرقه / دانلود مقاله شناسایی اهداف دارویی احتمالی برای چرخه های متابولیکی مختلف Brucella melitensis با In Silico روش فایل ورد (word)

دانلود مقاله شناسایی اهداف دارویی احتمالی برای چرخه های متابولیکی مختلف Brucella melitensis با In Silico روش فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله شناسایی اهداف دارویی احتمالی برای چرخه های متابولیکی مختلف Brucella melitensis با In Silico روش فایل ورد (word) دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شناسایی اهداف دارویی احتمالی برای چرخه های متابولیکی مختلف Brucella melitensis با In Silico روش فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله شناسایی اهداف دارویی احتمالی برای چرخه های متابولیکی مختلف Brucella melitensis با In Silico روش فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله شناسایی اهداف دارویی احتمالی برای چرخه های متابولیکی مختلف Brucella melitensis با In Silico روش فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

مطهره محسنپور – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (ABRII)
مسعود توحیدفر – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

چکیده:

بروسلوز از بیماری های عفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام ،جایگاه ویژه ای دارد. این بیمار ی ضررها ی اقتصاد ی زیاد ی ب ه صنعت دامپروری کشور وارد می کند و بنابراین مطالعه برای توسعه واکسن های مناسب برای کنترل این بیماری ضروری است. در دسترس بودن اطلاعاتکامل توالی ژنومی Brucella melitensis استرین ATCC23457 انجام آنالیزهایIn Silico را برای ژنوم این باکتری از جنب ههای مختلف بیولوژیامکان پذیر ساخته است. به خاطر خطرات احتمالی باکتری بروسلا برای انسان، آنالیز In Silicoی ژنوم این باکتری به منظور تشخیص واکس نها و اهدافدارویی بالقوه انجام شد. نتایج نشان داد که 3112 ژن بروسلا فاقد همولوژی با ژن های انسان است. غربالگری این ژنها با استفاده از بانک اطلاعاتی ژ نهایضروری (DEG)، نشان داد که از بین آنها 82 ژن جزء ژن های ضروری باکتری محسوب می شون د. با استفاده از پایگاهKEGG مشخص شد31 آنزیم ازباکتری بروسلا در انسان وجود ندارند که از آنها میتوان به عنوان اهداف دارویی استفاده نمود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

دانلود مقاله کاربرد تحلیل مولفههای اصلی در شناسایی آنومالیهای ژئوشیمیایی در ناحیه فیض آباد، شمال شرق ایران فایل ورد (word)

 دانلود مقاله کاربرد تحلیل مولفههای اصلی در شناسایی آنومالیهای ژئوشیمیایی در ناحیه فیض آباد، شمال …