Breaking News
Home / متفرقه / دانلود مقاله تحلیل و تجزیه خطر لرزهای شهر تبریز با درنظرگیری اثر پدیده حوزه نزدیک فایل ورد (word)

دانلود مقاله تحلیل و تجزیه خطر لرزهای شهر تبریز با درنظرگیری اثر پدیده حوزه نزدیک فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تحلیل و تجزیه خطر لرزهای شهر تبریز با درنظرگیری اثر پدیده حوزه نزدیک فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تحلیل و تجزیه خطر لرزهای شهر تبریز با درنظرگیری اثر پدیده حوزه نزدیک فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تحلیل و تجزیه خطر لرزهای شهر تبریز با درنظرگیری اثر پدیده حوزه نزدیک فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تحلیل و تجزیه خطر لرزهای شهر تبریز با درنظرگیری اثر پدیده حوزه نزدیک فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافتهای شهری در مجاورت گسلهای فعال
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
مسعود یوسفی صبوری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک)، تهران
تورج تقی خانی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک)، تهران

چکیده:
زمینلرز ههای ثبت شده در نزدیکی گسل گسیخته شده، از مشخصات متفاوتی نسبت به زمینلرز ههای ثبت شده درفواصل دور برخوردارند و اغلب حاوی پال س در رکورد سرعت- زمان می باشند که می تواند تقاضای قابل توجهی را درسازه های این مناطق بوجود آورد. رو شهای تحلی لخطر موجود، بخوبی قادر به درنظرگیری این پدیده نم یباشند و بنابراین نمی توانند اثر این پدیده در طیف پاسخ را بدرستی پی شبینی کنند. شهر تبریز، یکی از شهرهای صنعتی وتاریخی ایران می باشد که در شمال غربی کشور واقع شده است. گسل شمالتبریز به عنوان فعال ترین گسل منطقه، در نزدیکی این شهر واقع شده است. از اینرو عدم درنظرگیری اثر حوزهنزدیک در تحلی لخطر لرز های احتمالاتی، می تواندباعث تخمین غیرمحافظه کارانه تقاضای لرزه ای در سازه های این منطقه شود. در این راستا در مقاله حاضر، با استفاده ازروابط پیشنهادی برای حوزه نزدیک، تحلی لخطر لرز های احتمالاتی ویژه این منطقه انجام شده است. نتایج حاصل از دو روش تحلی لخطر عادی و اصلاحشده محدوده شهر تبریز به صورت نقش ههای همتراز شتاب طیفی برای پریودهای 2 و 4ثانیه برای دوره بازگشت 2475 ساله بدست آمده است. برای تعیین اثر پدیده حوزه نزدیک برروی میزان مشارکت پارامترهای مختلف دخیل در تحلی لخطر مانند بزرگا، فاصله و اپسیلون( تجزیه خطر عادی و اصلاح شده این پارامترها برای نقاط مختلف شهر برای شتا بهای طیفی 1و 3 ثانیه در دو دوره بازگشت 475 و 2475 ساله انجام و نقشپارامترهای منحصر به پدیده حوز هنزدیک مانند پالس و پریود آن، در این سطوح شتاب مشخص گردید. طبق نتایج بدست آمده، درصد مشارکت فواصل نزدیک و اپسیلو نهای کمتر با اعمال اثر پالس افزایش مییابد. بعلاوه میزان مشارکتبزرگاهای کوچک در شتاب طیفی پریودهای کوتاه و مشارکت بزرگاهای بزرگ در شتاب طیفی پریودهای بلند، بیشتر می شود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

دانلود مقاله بررسی نقش مراکز اجتماعیدر فرهنگی بر احیای هویت محله ها فایل ورد (word)

 دانلود مقاله بررسی نقش مراکز اجتماعیدر فرهنگی بر احیای هویت محله ها فایل ورد (word) …