Breaking News
Home / متفرقه / دانلود اثرات شوک های نقدینگی حاصل از سیاست پولی بر سرمایه گذاری ثابت حقیقی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران فایل ورد (word)

دانلود اثرات شوک های نقدینگی حاصل از سیاست پولی بر سرمایه گذاری ثابت حقیقی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود اثرات شوک های نقدینگی حاصل از سیاست پولی بر سرمایه گذاری ثابت حقیقی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود اثرات شوک های نقدینگی حاصل از سیاست پولی بر سرمایه گذاری ثابت حقیقی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود اثرات شوک های نقدینگی حاصل از سیاست پولی بر سرمایه گذاری ثابت حقیقی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود اثرات شوک های نقدینگی حاصل از سیاست پولی بر سرمایه گذاری ثابت حقیقی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران فایل ورد (word) :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

سرمایهگذاران با شناخت عوامل موثر بر سرمایهگذاری شرکت، که با توجه به شرایط ریسکهای متفاوت در صنایع در این تحقیق به بررسی تاثیر شوکهای ناشی از سیاستهای پولی که از موضوعات به روز در زمینه مباحث کلان اقتصادی به شمار میرود و نیز بررسی تاثیر نقدینگی بر سرمایهگذاری پرداخته میشود که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران موضوع قابل تاملی میباشد. در این مطالعه، به صورت تجربی اثرات شوک های نقدینگی حاصل از سیاست پولی بر سرمایه گذاری ثابت حقیقی را با استفاده از داده های تابلویی برای شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 تا 1393 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر متغیر مستقل شوک های نقدینگی CMP که به صورت متغیر مجازی تعریف شده و چنانچه دوره سیاست پولی انقباضی باشد ارزشی برابر با یک و در غیر این صورت ارزشی برابر با صفر خواهد داشت بر متغیر وابسته سرمایه گذاری شرکت های بورسی ) نسبت سرمایه گذاری شرکت در سال t به سرمایه در سال t- 1 ( منفی و معنادار است و حاکی از این موضوع است که سیاست های انقباضی منجر به کاهش سرمایه در گردش شرکت حواهد شد و در نتیجه میزان سرمایه گذاری شرکت کاهش خواهد یافت. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر متغیر مستقل شوک های پولیQMEP که به صورت متغیر مجازی تعریف شده و چنانچه دوره تسهیل سیاست های پولی)انبساطی(، باشد ارزشی برابر با یک و در غیر این صورت ارزشی برابر با صفر خواهد داشت وqmep it نشان دهنده میانگین سالانه متغیرهای مجازی مربوط به دوره سیاست های پولی و انقباضی و دوره تسهیل سیاست های پولی )انبساطی(، برای شرکت i در سال t می باشد، بر متغیر وابسته سرمایه گذاری شرکت های بورسی )نسبت سرمایه گذاری شرکت در سال t به سرمایه در سال t- 1 ( مثبت و معنادار است و حاکی از این موضوع است که دوره تسهیل سیاست های پولی )انبساطی( منجر به افزایش سرمایه در گردش شرکت حواهد شد و در نتیجه میزان سرمایه گذاری شرکت افزایش خواهد یافت.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

دانلود اصلاح الگوی رفتار مصرفی و تولیدی در اقتصاد مقاومتی، رسالت نظام اسلامی ومردم ایران فایل ورد (word)

 دانلود اصلاح الگوی رفتار مصرفی و تولیدی در اقتصاد مقاومتی، رسالت نظام اسلامی ومردم ایران …